Historie

PRÆSTØ HÅNDVÆRKER OG BORGERFORENING

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang.

Disse af Ingemanns kendte ord kommer man ikke udenom, når man skal se tilbage på Præstø Håndværker og Borgerforenings historie.
Foreningen blev stiftet den 29. november 1859 af guldsmed Jordans, redaktør Julius Stilling og tobaksfabrikant Stein, alle fra Præstø.
Foreningen blev født i en trang tid, da næringsfriheden i 1857 havde fjernet de gamle lavsinstitutioner og ophævet både håndværkets pligt at præstere svende og mesterstykker og ret til at udelukke andre fra håndværkets produkter.

Håndværkets mænd sluttede sig sammen, hvilket også kunne ses på foreningens love.
Kun håndværkere kunne sidde i bestyrelsen.
Man sluttede sig sammen dels om selskabelighed og sammenkomster og dels for at styrke sammenholdet om tanker og meninger.

Allerede året efter blev der oprettet en skrive- regne- og tegne-skole for håndværkernes lærlinge.
Det var begyndelsen til Teknisk Skole.

Efter at københavnske håndværkere havde oprettet de første industrilotterier, opstod tanken om et lignende lotteri i provinsen. Det lykkedes foreningen at oprette Varelotteriet for Præstø Amt.

Frederiksmindes første pavillion blev opført i 1868, da byen ikke havde et stort sted, hvor man kunne samles.
Bygningen påførte sine interessenter og især håndværkere, der havde opført den, mange økonomiske vanskeligheder.
Foreningen overtog Frederiksminde ved en tvangsaktion, da den havde de fleste aktier i byggeriet.

Præstø Håndværkerforening var den første forening i landet, der havde øje for betydningen af de aller yngstes vel, så i 1870 blev “Asylet for Småbørn” oprettet. Her kunne småkårsfolk og deres børn få et godt hjem.

Efter stormfloden 1872 var der så mange, der behøvede støtte og hjælp, at foreningen tog initiativet til at oprette “Håndværkernes Understøttelsefond”.
Fonden fik sin kapital både fra medlemmerne og fra overskuddet fra Varelotteriet.

I årerne 1874 – 1875 var der en del stærke brydninger i foreningen, da den også fik en del støtte af ikke håndværkere. Disse brydninger førte til forandringer i lovene, så en mindre del af bestyrelsen, nemlig 3 ud af 7, kunne være ikke håndværkere. Dog skulle formanden være håndværker eller industridrivende.
En del år senere blev foreningens navn ændret til “Præstø Håndværker og Borgerforening”.

Den 29. november 1891 blev Teknisk Skole indviet.

Præstø Håndværker og Borgerforening har altid haft stor betydning for Præstø.
Foreningen har gennem årene sat sit præg på byen. Ofte har den gået ind i opgaver med alt hvad den ejede – ofte med mere – for byens skyld.
Foreningen har bl.a. været med i opgaver med ombygningen af Frederiksminde flere gange, anlægget af Søbadeanstalten og Stiftelsen for enker efter håndværkere.

I dag virker foreningen nærmest som en selskabelig forening, der forvalter sin formue bedst muligt efter salget af Frederiksminde.
Foreningen støtter stadig unge under uddannelse og kulturlivet, alt under postnummeret 4720 Præstø.

Poul Fromberg Christensen