Støberihallerne i Præstø

Småbådsværft og håndværk i støberihallerne

Præstø Håndværker- og Borgerforening har valgt at støtte initiativtagerne omkring renovering og anvendelse af de gamle støberihaller i Præstø.

Ideen går ud på at genåbne støberihallerne, Adelgade 20 i Præstø, som Småbådsværft og pulserende mødested. Her kan traditionelt håndværk, kreativitet, fællesskab, kultur og formidling stå i fokus.

Læs mere på Præstø Lokalråds hjemmeside.

Støberihallerne i Præstø

Præstø Håndværker- og Borgerforening sponserer Museum for Glaskunst

Støberihallerne i Præstø skal være rammen om et museum for glaskunst.

I Præstø bor og arbejder Per Hebsgaard, som i samarbejde med adskillige kunstnere, har fremstillet gedigen glaskunst.

Per Hebsgaard har doneret et antal kunstværker til Støberihallerne, og det danner grundlaget for foreningens arbejde frem mod et museum for glaskunsten i Danmark.

Præstø Håndværker- og Borgerforening har doneret et beløb til Støberihallerne, for derigennem at hjælpe projektet på vej.

Læs mere om Støberihallerne på deres hjemmeside,

Præstø Vinterbadere

Præstø Håndværker- og Borgerforening støtter anskaffelse af sauna

Vinterbadning er et must for mange. Men efter det kolde gys, kan en tur i saunaen og en god snak være på sin plads.

Præstø Vinterbadeklub har derfor anskaffet en mobil sauna, med støtte fra Tømrermester Madsen.

Ideen er, at klubben selv skal financiere saunaen, dels ved donationer dels ved salg af andele.

Præstø Håndværker- og Borgerforening har støttet projektet.

Læs mere på klubbens hjemmeside - Præstø Vinterbadeklub.

Præstø Fjordsvømning

Præstø Håndværker- og Borgerforening sponserer svømmeflydere

Hvert år i august arrangerer Præstø Sport Præstø Fjordsvømning.

Der er mange involveret i arrangementet, dels som direkte hjælpere men også som sponsorer.

For at støtte Præstø Fjordsvømning, har Præstø Håndværker- og Borgerforening sponseret svømmeflydere, som skal sikre de enkelte svømmere.

Læs mere på Præstø Fjordsvømning.

Sydgården, Roneklint

Præstø Håndværker- og Borgerforening sponserer 'Sydgården' i Roneklint

Sydgården i Roneklint er under forvandling.

Et projekt, der omfatter tilgængelighed til og viden om Sydgården i Roneklints arealer og Bøndernes Egehoved, er igangsat.

Projektet er støttet økonomisk af Vordingborg Kommune, Friluftsrådet via udlodningsmidler, Tuborgfondet, Vanførefonden og Præstø Håndværker og Borgerforening.

En arbejdsgruppe under lokalrådet arbejder med dette projekt, som forventes færdigt i 2018.

Læs mere om projektet på Jungshoved nettet.