Præstø Vinterbadere

Præstø Håndværker- og Borgerforening støtter anskaffelse af sauna

Vinterbadning er et must for mange. Men efter det kolde gys, kan en tur i saunaen og en god snak være på sin plads.

Præstø Vinterbadeklub har derfor anskaffet en mobil sauna, med støtte fra Tømrermester Madsen.

Ideen er, at klubben selv skal financiere saunaen, dels ved donationer dels ved salg af andele.

Præstø Håndværker- og Borgerforening har støttet projektet.

Læs mere på klubbens hjemmeside - Præstø Vinterbadeklub.

Præstø Fjordsvømning

Præstø Håndværker- og Borgerforening sponserer svømmeflydere

Hvert år i august arrangerer Præstø Sport Præstø Fjordsvømning.

Der er mange involveret i arrangementet, dels som direkte hjælpere men også som sponsorer.

For at støtte Præstø Fjordsvømning, har Præstø Håndværker- og Borgerforening sponseret svømmeflydere, som skal sikre de enkelte svømmere.

Læs mere på Præstø Fjordsvømning.

Sydgården, Roneklint

Præstø Håndværker- og Borgerforening sponserer 'Sydgården' i Roneklint

Sydgården i Roneklint er under forvandling.

Et projekt, der omfatter tilgængelighed til og viden om Sydgården i Roneklints arealer og Bøndernes Egehoved, er igangsat.

Projektet er støttet økonomisk af Vordingborg Kommune, Friluftsrådet via udlodningsmidler, Tuborgfondet, Vanførefonden og Præstø Håndværker og Borgerforening.

En arbejdsgruppe under lokalrådet arbejder med dette projekt, som forventes færdigt i 2018.

Læs mere om projektet på Jungshoved nettet.